Fogalomtár

Fordításnak nevezzük azt a tevékenységet, amelyet a forrás nyelv és a célnyelv ismerője végez abból a célból, hogy az általa megértett forrásnyelven megfogalmazott adott szöveget a fordítás célnyelvén előállítsa olyan eredménnyel, hogy az adott szöveg témájához értő személy jónak és hitelesnek fogadja el. A fordítás mentális tevékenység, amelynek szóbeli változata tolmácsolás, írásbeli módozata a fordítás. A fordítás tehát olyan tevékenység, amelynek célja nem eredeti mű megalkotása, hanem olyan hasonmásé, amelynek legfőbb értéke, hogy a célnyelvi olvasóra – lehetőség szerint – úgy hat, mintha a szöveg eleve az ő nyelvén született volna. Ezt elősegíthetik a célnyelvre jellemző fordulatok, szólások, közmondások, amelyek kárpótolnak a forrásnyelvből a fordítás során elvesző fordulatokért.

Hivatalos vagy hiteles fordítás
Magyarországon meg kell különböztetnünk a hivatalos fordítást a hitelesített fordítástól. Egy kormányrendelet alapján az OFFI az egyetlen, aki jogosult kiadni úgynevezett “Hiteles fordítást” Magyarországon.

Azonban nemrég óta lehetőség van fordítóirodák részére a „hivatalos fordítás”-ok kiadására melyet mi is elkészíthetünk. Hivatalos fordítás szükségeltetik, amikor cégiratokat, szerződéseket, mérlegeket, ügyvédi leveleket kell benyújtani bíróságra, cégbíróságra, rendőrségre, vagy pályázatra, állami tenderekre. A fordításokat az adott szerv abban az esetben fogadja el, ha a kiállító irodában olyan személy dolgozik, aki elvégzett egy szakfordítói képzést, tehát a fordításért, illetve lektorálásért vállalhatja a jogi felelősséget.

Hitelesített fordítást kell kérni hivatalos és személyes okmányok (anyakönyvi kivonat, útlevél, személyi igazolvány, erkölcsi bizonyítvány és hasonló dokumentumok) fordítása esetén is.

Fontos, hogy mielőtt megrendeli tőlünk a hivatalos fordítást, kérdezze meg annak megkérőjét, hogy elfogadja-e.