Fogalomtár

Fordításnak nevezzük azt a tevékenységet, amelyet a forrás nyelv és a célnyelv ismer?je végez abból a célból, hogy az általa megértett forrásnyelven megfogalmazott adott szöveget a fordítás célnyelvén el?állítsa olyan eredménnyel, hogy az adott szöveg témájához ért? személy jónak és hitelesnek fogadja el. A fordítás mentális tevékenység, amelynek szóbeli változata tolmácsolás, írásbeli módozata a fordítás. A fordítás tehát olyan tevékenység, amelynek célja nem eredeti m? megalkotása, hanem olyan hasonmásé, amelynek legf?bb értéke, hogy a célnyelvi olvasóra lehet?ség szerint úgy hat, mintha a szöveg eleve az ? nyelvén született volna. Ezt el?segíthetik a célnyelvre jellemz? fordulatok, szólások, közmondások, amelyek kárpótolnak a forrásnyelvb?l a fordítás során elvesz? fordulatokért.

Hivatalos vagy hiteles fordítás

Magyarországon meg kell különböztetnünk a hivatalos fordítást a hitelesített fordítástól. Egy kormányrendelet alapján az OFFI az egyetlen, aki jogosult kiadni úgynevezett Hiteles fordítást Magyarországon.

Azonban nemrég óta lehet?ség van fordítóirodák részére a hivatalos fordítás-ok kiadására melyet mi is elkészíthetünk. Hivatalos fordítás szükségeltetik, amikor cégiratokat, szerz?déseket, mérlegeket, ügyvédi leveleket kell benyújtani bíróságra, cégbíróságra, rend?rségre, vagy pályázatra, állami tenderekre. A fordításokat az adott szerv abban az esetben fogadja el, ha a kiállító irodában olyan személy dolgozik, aki elvégzett egy szakfordítói képzést, tehát a fordításért, illetve lektorálásért vállalhatja a jogi felel?sséget.

Hitelesített fordítást kell kérni hivatalos és személyes okmányok (anyakönyvi kivonat, útlevél, személyi igazolvány, erkölcsi bizonyítvány és hasonló dokumentumok) fordítása esetén is.

Fontos, hogy miel?tt megrendeli t?lünk a hivatalos fordítást, kérdezze meg annak megkér?jét, hogy elfogadja-e.